Steinkjer

Barcode

Barcode – NTE Steinkjer

S-rør

S-rør

Shell, nordsia

Shell, nordsia

Shell i solnedgang

Shell i solnedgang

Steinkjer stasjon

Steinkjer stasjon

Rundkjøring, Steinkjer

Rundkjøring

Steinkjer stasjon

Steinkjer stasjon

Sørsileiret, Steinkjer

Sørsileiret

Steinkjer stasjon

Steinkjer stasjon

Steinkjer stasjon

Steinkjer stasjon